Romeinse Rijk

Alles wat u moet weten over de geschiedenis van het oude Rome.

Romeinse Rijk

Het Romeinse Rijk was een van de invloedrijkste beschavingen in de geschiedenis en domineerde ruim duizend jaar grote delen van Europa en delen van Azië. Met zijn grote strijdkrachten, geavanceerde technologie en complexe politieke systeem heeft het Romeinse Rijk zichzelf gevestigd als een van de machtigste rijken ter wereld.

Ongeacht uw interesses of kennisniveau over deze periode, op deze website vindt u alles wat u moet weten over het Romeinse Rijk. Hier ontdekt u gedetailleerde beschrijvingen van belangrijke aspecten van de Romeinse geschiedenis, waaronder Romeinse keizers, Romeinse goden en de val van het Romeinse Rijk.

Je krijgt ook inzicht in het leven tijdens de Romeinse tijd, inclusief religie, kunst en architectuur, maar ook wetenschap en filosofieën. Of je nu meer wilt weten over de expansie van Rome of de fascinerende figuren die leefden in de Romeinse tijd, deze website heeft alle informatie die je nodig hebt.

Dus waarom wachten? Of je nu een man of een vrouw bent die maar niet kan stoppen met denken aan het Romeinse Rijk, begin vandaag nog met ontdekken! U kunt navigeren naar een onderwerp waarnaar u op zoek bent door de zoekfunctie te gebruiken, of eenvoudigweg kijken waar uw interesse u naartoe brengt door de menubalk te gebruiken en door de artikelen te scrollen. Veel leesplezier!

Inhoudsopgave

De stichting van Rome

De stichting van Rome

De stichtingsmythe van Rome is een van de beroemdste uit de geschiedenis. De mythe vertelt over Romulus en Remus, twee broers die door een wolf werden grootgebracht en later Rome stichtten. Volgens de mythe vermoordde Romulus Remus in een geschil over waar de stad gebouwd moest worden (of hoe hoog de muur zou moeten zijn), en werd hij zo de eerste heerser van Rome. De mythe is door de eeuwen heen talloze keren verteld en vormt nog steeds een belangrijk onderdeel van de Romeinse cultuur.

De twee broers

Romulus en Remus waren de tweelingzonen van Mars, de god van de oorlog, en Rhea Silvia, een Vestaalse vrouw. Ze werden geboren in Alba Longa, maar werden kort na de geboorte in de steek gelaten en achtergelaten om te sterven in het gebied dat nu bekendstaat als Forum Romanum. Ze werden echter gered door een wolvin die hen tot volwassenheid opvoedde.

Het geschil over de locatie van Rome

Toen ze opgroeiden, besloten Romulus en Remus een stad te bouwen. Ze konden het niet eens worden over de locatie waar ze het moesten bouwen. Romulus wilde het op de Palatijn bouwen, terwijl Remus het op de Aventijn wilde bouwen. Dagenlang werd er over gediscussieerd zonder dat ze tot overeenstemming konden komen. Uiteindelijk werd Romulus zo boos dat hij zijn broer in een vlaag van woede vermoordde.

De stichting van Rome

Nu Remus uit de weg was, was Romulus vrij om zijn stad op de Palatijn te bouwen. Hij bouwde er ter bescherming een muur omheen en ging vervolgens het omliggende platteland in om mensen te zoeken die bereid zouden zijn in zijn nieuwe stad te wonen. Eindelijk had hij genoeg mensen en werd Rome officieel gesticht!

Tegenwoordig is Rome een van de beroemdste steden ter wereld, maar het begon allemaal met een simpele legende. Het verhaal van Romulus en Remus is een waarschuwend verhaal over wat er kan gebeuren als twee mensen het niet eens kunnen worden over iets belangrijks. Het herinnert ons er ook aan dat, hoewel de tijden veranderen, sommige verhalen tijdloos blijven.

Waar stond het Romeinse Rijk om bekend?

Het Romeinse Rijk stond in de hele antieke wereld bekend om zijn vele indrukwekkende prestaties. Van de bruisende steden en handelsroutes tot het uitgebreide netwerk van wegen en geavanceerde infrastructuur was het Romeinse Rijk een macht waarmee rekening moest worden gehouden.

De Romeinen waren ook pioniers op veel belangrijke terreinen wetenschap, inclusief astronomie, wiskunde en geneeskunde. Hun uitvinding van concreet stelde hen in staat enkele van de meest ongelooflijke architectonische hoogstandjes uit de geschiedenis te creëren, van torenhoge aquaducten en torenhoge bogen tot enorme amfitheaters en majestueuze tempels.

En misschien wel het meest bekend: de Romeinen worden gecrediteerd voor het perfectioneren van de kunst van het oorlogvoeren en ontwikkel alles, van geavanceerde militaire tactieken tot effectieve gevechtsformaties en dodelijke wapens zoals katapulten, tanks en stormrammen.

Over het geheel genomen is het duidelijk dat het Romeinse Rijk een onuitwisbare stempel heeft gedrukt op de menselijke beschaving, die nog steeds weerklank vindt.

De drie perioden van het Romeinse Rijk

De geschiedenis van het Romeinse Rijk kan worden onderverdeeld in drie perioden: Koninkrijk (753 – 509 v.Chr.), Republiek (509 – 27 v.Chr.) en Keizerrijk (27 v.Chr. – 476 n.Chr.).

Het Romeinse koninkrijk

De vroegste periode van het oude Rome, het koninkrijk, werd in 753 voor Christus gesticht door Romulus en Remus. Deze periode duurde tot 509 voor Christus toen de regering werd omvergeworpen door Lucius Junius Brutus. Gedurende deze tijd werd Rome geregeerd door zeven koningen die werden gekozen uit de patriciërsklasse.

De Romeinse Republiek

Na de val van het Romeinse Rijk in 509 voor Christus werd de Romeinse Republiek gevormd. Deze periode duurde tot 27 voor Christus. toen de Republiek werd vervangen door het Romeinse Rijk. De Republiek zag grote veranderingen in de manier waarop Rome zichzelf bestuurde met een nieuw systeem van wetten en overheidsinstellingen. Gedurende deze tijd had Rome twee consuls die dienden als bestuurders, rechters en generaals. Rome ontwikkelde in deze periode ook zijn leger en groeide uit van een kleine stadstaat tot een machtig rijk.

Het Romeinse Keizerrijk

Na de val van de Republiek in 27 v.Chr. werd Rome een Keizerrijk, of imperium, onder de heerschappij van Augustus Caesar. Deze periode duurde tot 476 n.Chr., toen het rijk werd vervangen door het Byzantijnse rijk. Gedurende deze periode was het Romeinse Rijk een van de machtigste staten ter wereld, met een solide leger en economie. Het rijk kende ook aanzienlijke vooruitgang op het gebied van cultuur en kunst, waarvan er vele een blijvende impact hebben gehad op de westerse beschaving.

De Romeinse stadstaat

De Romeinse stadstaat was een complexe en geavanceerde samenleving, met een sterke centrale regering en een georganiseerde bureaucratie. De stadstaat beschikte ook over rechtbanken om de wet te handhaven en een belastingstelsel voor zijn burgers.

Steden waren verdeeld in districten of buurten, elk met zijn eigen bestuursorganen die de lokale aangelegenheden regelden. De markt was vol met handelaren uit het hele rijk, die goederen en diensten uitwisselden.

De stadstaten waren ook de thuisbasis van veel openbare gebouwen zoals tempels, overheidsgebouwen en theaters voor amusement. In sommige gevallen hadden deze steden zelfs aquaducten die vers water in hun huizen brachten. Al met al was de Romeinse stadstaat een indrukwekkend voorbeeld van stadsorganisatie en centraal bestuur in de antieke wereld.

Hannibal: De grootste bedreiging van Rome

Hannibal: De grootste bedreiging van Rome

Hannibal Barca was een Carthaagse generaal die leefde in de tweede en derde eeuw voor Christus. Hij is vooral bekend omdat hij een leger vanuit Spanje over de Alpen naar Italië leidde om Rome aan te vallen, een prestatie die geen enkele andere commandant ooit had volbracht. Om deze reden wordt hij beschouwd als een van de grootste militaire commandanten in de geschiedenis.

Zijn uiteindelijke doel – de vernietiging van Rome – werd echter nooit gerealiseerd. In dit gedeelte zullen we een kijkje nemen in het leven van Hannibal en onderzoeken waarom hij bijna een einde maakte aan de geschiedenis van het Romeinse Rijk in zijn gouden dagen.

Vroege leven

Hannibal werd in 247 voor Christus geboren in de stad Carthago, het huidige Tunesië. Zijn vader, Hamilcar Barca, was een Carthaagse generaal die de Eerste Punische Oorlog met Rome had gevochten (264–241 v.Chr.). Toen Hannibal negen jaar oud was, nam Hamilcar hem mee naar Spanje en liet hem eeuwige haat tegen Rome zweren. Vanaf dat moment wijdde Hannibal zijn leven aan de vernietiging van Rome.

De Tweede Punische Oorlog

In 218 voor Christus brak de Tweede Punische Oorlog uit toen Hannibal Italië binnenviel door zijn leger over de Alpen te leiden. Deze campagne ging de geschiedenis in als een van de meest gedurfde en gedurfde militaire prestaties ooit. De volgende vijftien jaar marcheerde Hannibal met zijn leger door Italië en won verschillende grote veldslagen tegen de Romeinen. Het bekendste hiervan was de Slag bij Cannae in 216 voor Christus, waar hij een Romeins leger vernietigde dat tweemaal zo groot was als het zijne.

Maar ondanks zijn inspanningen slaagde Hannibal er nooit in Rome zelf te veroveren. In 205 voor Christus werd hij gedwongen zich terug te trekken naar Carthago nadat zijn belangrijkste Italiaanse bondgenoot, koning Filips V van Macedonië, werd verslagen door de Romeinen. De Carthagers sloten toen vrede met Rome, en Hannibal bracht de rest van zijn leven door met proberen zonder succes de door de Romeinen gesteunde regering van Carthago omver te werpen. Hij pleegde uiteindelijk zelfmoord in plaats van gevangen te worden genomen door Romeinse troepen.

Hannibal Barca is ongetwijfeld een van de grootste militaire commandanten die ooit heeft geleefd. Zijn durf bij het leiden van een leger over de Alpen (inclusief olifanten) naar Italië is ongeëvenaard in de geschiedenis. Vijftien jaar lang marcheerde hij door Italië en won verschillende grote veldslagen tegen veel grotere Romeinse legers. Uiteindelijk heeft hij zijn uiteindelijke doel – de vernietiging van Rome – echter nooit kunnen verwezenlijken en stierf hij in ballingschap in zijn eigen land.

Wat is de naam van de taal die in het Romeinse Rijk werd gebruikt?

Latijn is de taal die in het Romeinse Rijk werd gebruikt. Het was een variant van het Latijn die werd gesproken door de vroegst bekende inwoners van Italië, de Latijnen.

Latijn werd uiteindelijk de officiële taal van de Romeinse Republiek en later van het Romeinse Rijk, waar het in gebruik bleef totdat het uiteindelijk werd vervangen door andere Romaanse talen zoals Frans en Spaans.

Latijn diende eeuwenlang als de lingua franca van West-Europa en heeft een enorme impact gehad op talen over de hele wereld, waaronder het Engels. De invloed ervan op het Engels is terug te zien in veel woorden die rechtstreeks uit het Latijn zijn ontleend of die zijn ontstaan ​​door het gebruik ervan in wetenschappelijke terminologie.

Tot op de dag van vandaag blijft het Latijn de officiële taal van de Rooms-Katholieke Kerk, en wordt het ook in veel officiële documenten gebruikt.

Latijn is nog steeds een belangrijk onderdeel van de westerse culturele traditie, en de studie blijft van groot belang voor onderzoekers.

Uit welke landen bestond het Romeinse Rijk?

Uit welke landen bestond het Romeinse Rijk?

Toen het Romeinse Rijk zijn grootste omvang bereikte, bestond het uit gebieden over heel Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Enkele van de belangrijkste en dichtstbevolkte landen waren onder meer:

 • Engeland (toen Groot-Brittannië)
 • Frankrijk (Gallië)
 • Spanje (Spaans)
 • Roemenië (Dacia)
 • Noord-Afrika (Afrika terra)
 • Turkije (Anatolië)
 • Egypte
 • Syrië (Assyrië)

Wat maakte het Romeinse Rijk zo groot?

Er zijn veel redenen waarom het Romeinse Rijk zo groot werd dat het de hele Middellandse Zee omsingelde. En hoewel het moeilijk is om er slechts één uit te pikken die het meest belangrijk was, is het mogelijk er verschillende te noemen die op zijn minst van groot belang waren:

1. Imperialisme

Het Romeinse Rijk was een imperialistisch regime, dat groeide door geweld te gebruiken om nieuwe gebieden over te nemen en deze te belasten. Hierdoor kwamen veel middelen en mankracht vrij, aangezien de Romeinen ook huurlingen uit deze veroverde gebieden huurden. Dat brengt ons bij het volgende punt.

2. Assimilatie

Assimilatie was een strategie die inhield dat de volkeren die ze veroverden hun eigen culturen, tradities en sociale normen mochten behouden.

Toen de Romeinen nieuwe gebieden overnamen, hadden ze de gewoonte de overwonnenen aan te bieden deel uit te maken van het Romeinse Rijk. Zolang ze belasting betaalden en bijdroegen aan de schatkist, zouden ze uiteindelijk Romeinse burgers worden, en de Romeinen zouden hun veiligheid garanderen voor het geval ze zouden worden aangevallen door naburige stammen.

Sommige van de veroverde gebieden werden opgenomen in Romeins grondgebied, terwijl andere eigendom bleven van de stammen. In plaats van hun vijanden te verpletteren, namen de Romeinen hen mee naar het rijk, waardoor het groter en sterker werd dan voorheen (zolang het mogelijk was de overwonnenen ervan te overtuigen zich aan te sluiten; anders werden ze allemaal geëxecuteerd en werd hun stad platgebrand ).

Romanisering

Culturele romanisering is een term die aan het einde van de 19e eeuw werd bedacht en verwijst naar het proces van het vormgeven en aanpassen van een cultuur aan die van het Romeinse Rijk. Dit werd gedaan door Romeinse waarden, gebruiken en taal te introduceren in samenlevingen over de hele wereld. Het gebruik van op het Latijn gebaseerde talen, zoals Frans, Italiaans of Spaans, was bij dit streven bijzonder populair.

Bovendien werden vaak Romeinse ruïnes en monumenten gebouwd om een ​​gevoel te geven van de permanente aanwezigheid van het rijk, terwijl Latijnse inscripties te vinden waren op voorwerpen variërend van munten tot bankbiljetten. In veel gevallen werden inheemse culturen getransformeerd om een ​​meer ‘Romeins’ karakter te weerspiegelen door middel van kunstvormen zoals muziek en beeldhouwkunst.

3. Romeinse wegen

De Romeinen stopten veel tijd, arbeid en geld in het aanleggen van goede wegen rond het koninkrijk. Hierdoor konden de soldaten zich snel verplaatsen, wat erg handig was om tijdens oorlogvoering van de ene plaats naar de andere te komen en om opstanden in het hele rijk neer te slaan.

4. Hulpbronnen

Het Romeinse leger was bepaald niet ongeslagen, en zeker niet in de eerste eeuwen na de stichting van Rome. Het leger leed verschillende aanzienlijke nederlagen, met name tegen koning Pyrrhus, die uit Griekenland kwam om Italië te veroveren in het begin van de 3e eeuw voor Christus, en tegen generaal Hannibal, die eind dezelfde eeuw uit Carthago in Noord-Afrika kwam om de Romeinen te verpletteren. Bij de Slag bij Cannae vermoordde Hannibal ongeveer 60.000 tot 70.000 Romeinen, waaronder de consul Lucius Aemilius Paullus en 80 Romeinse senatoren.

In termen van het aantal levens dat op één dag verloren gaat, is Cannae een van de duurste veldslagen in de geschiedenis. Maar ondanks zulke verpletterende nederlagen had de Romeinse oorlogsmachine het vermogen om zichzelf te mobiliseren en opnieuw op te bouwen – en dat in een razend tempo, gezien de onuitputtelijke hulpbronnen van het rijk.

5. Geluk

Eén element dat we niet mogen vergeten als we naar oorlogvoering kijken, en vooral naar de oorlogvoering in het Romeinse Rijk, is geluk. Er waren verschillende keren dat het rijk op de rand van vernietiging stond, bijvoorbeeld toen Hannibal het grootste deel van het Romeinse leger bij Cannae had verpletterd, maar niet over voldoende middelen en manschappen beschikte om zijn overwinning uit te buiten en naar Rome te marcheren – dit vanwege een gebrek aan middelen. steun van zijn eigen kant, het rijk van Carthago.

De bovenstaande lijst toont enkele van de belangrijkste redenen waarom het Romeinse Rijk zo groot werd. Tegelijkertijd zijn er nog veel meer dingen die dit proces in verschillende mate hebben beïnvloed.

Wanneer was het Romeinse Rijk op zijn grootst?

Wanneer was het Romeinse Rijk op zijn grootst?

Het Romeinse Rijk bereikte zijn grootste omvang onder keizer Trajanus in het begin van de 100e eeuw na Christus (zie kaart onder “Uit welke landen bestond het Romeinse Rijk?”). Tegen die tijd had het rijk zich tot ver buiten zijn vroegere grenzen uitgebreid, over de breedte van de Middellandse Zee en tot in het noorden tot aan het huidige Groot-Brittannië. Het was ongeveer 6,5 miljoen vierkante kilometer groot en er wordt aangenomen dat er toen ongeveer 50 tot 80 miljoen mensen in het Romeinse Rijk woonden.

De uitgebreide infrastructuur die nodig was om zo’n groot gebied te besturen, stond onder toezicht van Trajanus zelf, die een aantal hervormingen doorvoerde om ervoor te zorgen dat zijn rijk efficiënt functioneert. Dankzij de inspanningen van Trajanus bloeide het Romeinse Rijk in een tijd waarin veel andere grote beschavingen in verval begonnen te raken.

De heerschappij van Trajanus markeerde een belangrijk keerpunt voor het Romeinse Rijk, waardoor het ongekende hoogten bereikte voordat het begon aan een geleidelijke achteruitgang die culmineerde in de uiteindelijke val meer dan 300 jaar later.

Wat betekent het dat het Romeinse Rijk keizerlijk was?

Je kunt het Romeinse Rijk imperialistisch noemen omdat het militaire macht, kolonisatie, assimilatie en soortgelijke middelen gebruikte om zijn rijk uit te breiden. De Romeinen waren er niet tevreden mee alleen de machtigste van Italië te zijn; ze geloofden dat ze voorbestemd waren om de wereld te regeren, en gingen daarom op pad om deze te veroveren.

Imperium Romanum

Een term die gebruikt wordt in de context van het imperialisme van het Romeinse Rijk is ‘Imperium Romanum’. Dit geeft aan dat het Romeinse Rijk geen land of staat was, in de moderne zin van het woord, maar een entiteit die over anderen regeert door middel van allianties en militair geweld.

Wie splitste het Romeinse Rijk in tweeën?

Wie splitste het Romeinse Rijk in tweeën?

Wanneer Diocletianus Toen hij in 284 na Christus keizer van Rome werd, realiseerde hij zich al snel dat het uitgestrekte Romeinse Rijk simpelweg te groot en te log was om als eenheid te worden bestuurd. Diocletianus geloofde dat het rijk, om te kunnen overleven, in twee helften moest worden verdeeld: het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk. Diocletianus nam zelf de leiding over de toen welvarender oostelijke helft, die later bekend werd als het Byzantijnse rijk.

Hoewel zijn regering het begin markeerde van wat een grote kloof zou veroorzaken in de latere geschiedenis van het Romeinse Rijk, kan aan Diocletianus worden toegeschreven dat hij het voortbestaan ​​ervan in beide helften nog een aantal extra eeuwen heeft verzekerd.

Wie had de macht in het Romeinse Rijk?

Wie had de macht in het Romeinse Rijk?

Wie de macht had in het Romeinse Rijk varieert afhankelijk van de periode waar je het over hebt.

In het Romeinse koninkrijk van 753 tot 509 v.Chr. berustte de dominante politieke macht bij een aantal Romeinse koningen. Deze soevereine heersers hadden gezag over alle gebieden van het Romeinse leven, van militaire aangelegenheden tot nationale wetten en voorschriften. Naast hun politieke rol dienden Romeinse koningen ook als hogepriesters binnen de Romeinse religieuze hiërarchie, zaten ze bepaalde religieuze ceremonies voor en waren ze verantwoordelijk voor het in stand houden van Romeinse tradities en gebruiken.

In de Romeinse Republiek werd van 509 tot 27 v.Chr. de macht overgedragen aan de Senaat En Romeinse consuls. In veel opzichten vergelijkbaar met de hedendaagse politici, werden Romeinse consuls gekozen door de Romeinse Senaat en dienden ze slechts voor één jaar per keer. Dit was om ervoor te zorgen dat niemand op eigen kracht te veel macht zou verwerven. Ze hadden aanzienlijke invloed op zowel politiek als administratief gebied en namen beslissingen over belastingtarieven, juridische zaken, handelsbetrekkingen en buitenlands beleid.

In het Romeinse Rijk was de Romeinse politieke macht van 27 v.Chr. tot 476 n.Chr. geconcentreerd in de handen van Romeinse keizers. Dankzij hun hoogste gezag als staatshoofden en hun vermogen om over grote delen van het grondgebied te heersen, waren deze machtige leiders in staat een enorme invloed uit te oefenen op alle aspecten van het Romeinse leven.

De Romeinse Senaat

De Romeinse Senaat was een van de belangrijkste aspecten van de Romeinse Republiek en bleef tijdens het Romeinse Rijk een invloedrijke rol spelen.

De Senaat werd oorspronkelijk opgericht als adviesorgaan voor de Romeinse koning. In de loop van de tijd werd het echter steeds meer een wetgevend orgaan. De Senaat bestond uit patriciërs, of rijke landeigenaren, die posities voor het leven bekleedden. Zij werden geadviseerd door de Pontifex Maximus, de hogepriester van de Romeinse religie.

Hoewel de macht van de Senaat uiteindelijk werd beperkt door de opkomst van het Romeinse Rijk, bleef het een invloedrijke instelling in het keizerlijke Rome.

Plebejers en Patriciërs

Plebejers en Patriciërs

In het oude Rome waren er twee belangrijke sociale klassen: plebejers en patriciërs. De patriciërs waren de rijkere klasse, terwijl de plebejers de armere waren. Hoewel ze verschillende sociaal-economische statussen hadden, hadden beide klassen bepaalde rechten en plichten in de Romeinse samenleving. Laten we de rol van plebejers en patriciërs in het oude Rome eens nader bekijken.

Plebejers

De plebejers waren de armste klasse in het Romeinse Rijk. Ze vormden ongeveer 80% van de Romeinse samenleving. De meeste plebejers waren kleine boeren, ambachtslieden of handelaars. Ondanks hun lagere sociaal-economische status hadden plebejers enkele centrale rechten in de Romeinse samenleving. Ze konden stemmen, eigendommen bezitten en trouwen in families met een hogere status. De plebejers konden echter bepaalde hoge regeringsposities niet bekleden.

Patriciërs

De patriciërs waren de rijkste klasse in het Romeinse Rijk. Ze vormden ongeveer 20% van de Romeinse samenleving en bezaten het grootste deel van het land. Patriciërs konden ook hoge posities in de regering bekleden. Naast hun politieke macht beschikten patriciërs ook over veel sociale macht. Ze konden met andere rijke families trouwen en krachtige allianties vormen, wat een wijdverbreid fenomeen was.

Romeinse ridders (Equites)

Romeinse ridders (Equites)

Onder de patriciërs bevonden zich Romeinse ridders, ook wel Equites genoemd. Ze behoorden tot de laagste klasse van de patriciërsklasse, maar waren nog steeds rijke landeigenaren. Hun voornaamste rol was het dienen als cavalerie in het leger, maar ze bekleedden ook belangrijke politieke en religieuze posities.

De Equites werden oorspronkelijk opgericht als een militaire orde tijdens het bewind van koning Servius Tullius. Ze dienden als lijfwacht van de koning en als politiemacht. De leden van deze orde werden gekozen uit de rijkere burgers van Rome. Ze moesten een bepaalde hoeveelheid onroerend goed bezitten en hun eigen paard en wapenrusting kunnen betalen.

Na verloop van tijd raakten de ridders meer betrokken bij de politiek en de overheid. Ze begonnen belangrijke posities te bekleden in de Senaat en in het bestuur van de regering. Ze werden ook priesters en religieuze functionarissen.

Ondanks hun privileges waren de equites niet immuun voor kritiek. Sommige Romeinen beschuldigden hen ervan te machtig te zijn en hun privileges te misbruiken. Dit leidde in de loop van de tijd tot een afname van hun macht en invloed. Tegen het einde van de Romeinse Republiek hadden de equites veel van hun macht en belang verloren.

Hoewel plebejers en patriciërs verschillende rollen speelden in het oude Rome, waren ze allebei een integraal onderdeel van de Romeinse samenleving. De plebejers zorgden voor de arbeid die nodig was om de Romeinse samenleving te laten functioneren, terwijl de patriciërs hun rijkdom en invloed gebruikten om de stabiliteit en orde te handhaven. Samen vormden ze een complexe sociale hiërarchie die het oude Rome eeuwenlang bij elkaar hield.

Romeinse wet

Romeinse wet

Het Romeinse recht is een van de langst bestaande en meest invloedrijke rechtssystemen in de menselijke geschiedenis. De oorsprong ervan kan worden teruggevoerd tot de stad Rome in de 7e eeuw voor Christus, en tijdens de daaropvolgende eeuwen onderging het een proces van voortdurende ontwikkeling. Tegenwoordig vormt het Romeinse recht de basis van rechtssystemen over de hele wereld, ook in landen zo divers als Italië, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Japan en Zuid-Afrika.

De Romeinse Republiek (509-27 v.Chr.) was een periode van grote vooruitgang voor het Romeinse recht. De belangrijkste ontwikkeling in deze tijd was de codificatie van de Twaalf Tafelen, die rond 450 voor Christus werd gepubliceerd en eeuwenlang als basis voor het Romeinse recht diende.

De tabellen werden samengesteld door een commissie van tien mannen, benoemd door de Romeinse Senaat. Ze werden gecreëerd als reactie op de groeiende sociale onrust als gevolg van een steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk in de Romeinse samenleving.

De code legde de rechten en plichten van iedereen onder de wet uit, ongeacht de sociale klasse, en zorgde ervoor dat zelfs de armste burgers een zekere mate van bescherming genoten.

Een andere belangrijke ontwikkeling tijdens de Republiek was de opkomst van professionele advocaten (ook wel juristen genoemd). Vóór die tijd moest iedereen die rechten wilde studeren dat zelf doen, aangezien er geen formele scholen of universiteiten waren.

De vroege juristen waren meestal rijke landeigenaren die de nodige vrije tijd hadden om zich te wijden aan het beheersen van de ingewikkelde rechtsregels die generaties lang mondeling waren overgeleverd. Naarmate het rechtssysteem van Rome steeds complexer werd, werden deze juristen niet alleen waardevolle adviseurs voor gewone burgers, maar ook voor politici en militaire leiders.

De beroemdste jurist van allemaal was Marcus Tullius Cicero (106–43 v.Chr.), Die in 63 v.Chr. Consul – het hoogste ambt in de regering – was. Cicero was niet alleen een meester in het Romeinse recht, maar ook een enorm getalenteerde schrijver; zijn toespraken en verhandelingen over filosofie, politiek en retoriek zijn tot in de moderne tijd bewaard gebleven en behoren nog steeds tot de beste werken uit de oudheid.

Cicero’s oratorische vaardigheden waren zo groot dat hij in zijn eentje het leven van zijn vriend Publius Quintilius Varus zou hebben gered toen Varus werd aangeklaagd wegens corruptie; Cicero’s hartstochtelijke verdediging overtuigde de jury ervan Varus vrij te spreken, ondanks overweldigend bewijs tegen hem.

Het Romeinse recht is een centraal rechtssysteem in de menselijke geschiedenis. Als je geïnteresseerd bent in het studeren van rechten of gewoon meer wilt weten over hoe onze wetten zich hebben ontwikkeld, zal het de moeite waard zijn om het Romeinse recht te onderzoeken, omdat het de basis legt voor het systeem dat we vandaag de dag nog steeds gebruiken om gerechtigheid te handhaven.

Religie in het Romeinse Rijk

Religie speelde een belangrijke rol in het oude Romeinse Rijk. Men geloofde dat de Romeinse goden tussenbeide kwamen in menselijke aangelegenheden en gebeden verhoorden, en tempels werden door veel burgers bezocht. Voorouderverering was ook een belangrijk onderdeel van de Romeinse religie. Laten we de Romeinse religie eens nader bekijken.

De Romeinse goden

De Romeinse goden

Men geloofde dat de goden van Rome qua persoonlijkheid en gedrag op mensen leken. Over het algemeen kwamen ze tussenbeide in menselijke aangelegenheden en beantwoordden ze gebeden, hoewel ze niet altijd reageerden. Er waren veel verschillende goden en godinnen, elk met hun eigen vakgebied zoals oorlog, liefde of landbouw.

De belangrijkste god was Jupiter, de koning der goden. Hij werd vaak afgebeeld als een man van middelbare leeftijd met een baard en een bliksemschicht in zijn hand. Juno was de koningin van de goden en echtgenote van Jupiter. Ze werd geassocieerd met huwelijk en bevalling. Mars was de god van de oorlog, terwijl Mercurius de god van de handel en het reizen was.

Andere populaire godinnen waren Venus (liefde en schoonheid), Ceres (landbouw) en Minerva (wijsheid). De god Apollo werd ook door de Romeinen aanbeden en er werden tempels aan hem gewijd.

Voorouderverering

Voorouderverering was een ander belangrijk aspect van de Romeinse religie. Het geloof dat iemands voorouders hen in het hiernamaals konden helpen of schaden, betekende dat mensen groot belang hechtten aan het eren van hun ouderen, zowel levend als dood.

In huizen werden heiligdommen opgericht om voorouders te eren, en bij speciale gelegenheden zoals festivals en begrafenissen werden er offers aan hen gebracht. Familieleden bezochten ook de graven van hun voorouders om hun respect te betuigen.

Religie speelde een belangrijke rol in het leven van de oude Romeinen. Hun overtuigingen beïnvloedden alles, van het dagelijks leven tot de manier waarop ze oorlogen voerden. Hoewel de Romeinse goden tegenwoordig niet meer worden aanbeden, kunnen we nog steeds veel over deze fascinerende periode leren door hun religie te bestuderen.

Romeinse cultuur

Romeinse cultuur

Heb je je ooit afgevraagd hoe het was om in het oude Rome te leven? Hoewel het Romeinse Rijk eeuwen geleden viel, is de impact ervan nog steeds zichtbaar in de moderne tijd. Van taal tot architectuur: het oude Rome heeft een blijvende indruk op de wereld achtergelaten. Laten we eens kijken naar enkele manieren waarop de cultuur van het oude Rome de wereld vormde zoals we die vandaag de dag kennen.

Taal

Een van de meest voor de hand liggende manieren waarop het oude Rome de moderne cultuur heeft beïnvloed, is taal. Er wordt geschat dat tot 30% van de Engelse woordenschat uit het Latijn is afgeleid. Dit is niet verrassend als je bedenkt dat Latijn eeuwenlang de taal van wetenschap en leren was. Zelfs vandaag de dag worden veel academische termen nog steeds in het Latijn uitgedrukt. Als je je ooit hebt afgevraagd waarom wetenschappelijke namen in het Latijn zijn geschreven, dan weet je het nu!

Architectuur

Bent u ooit in een kathedraal of overheidsgebouw geweest en onder de indruk geraakt van de grandeur van de architectuur? Als dat zo is, dan heb je dat aan het oude Rome te danken. De Romeinse bouwstijl wordt gekenmerkt door het gebruik van bogen en gewelven, waardoor grotere en sierlijkere gebouwen mogelijk waren. Deze architectuurstijl verspreidde zich snel door heel Europa en wordt nog steeds in veel iconische bouwwerken gebruikt.

Kunst

Als je een liefhebber bent van kunst, is de kans groot dat je dit ook aan het oude Rome kunt danken. Tijdens het hoogtepunt van het Romeinse Rijk werden veel grote kunstwerken gemaakt. Helaas zijn er maar heel weinig Romeinse schilderijen bewaard gebleven in de moderne tijd vanwege hun afbreekbare aard. We hebben echter het geluk dat we nog steeds veel voorbeelden van Romeinse beeldhouwkunst hebben. De Romeinse stijl wordt gekenmerkt door zijn realisme en invloed uit de Griekse cultuur. Je kunt voorbeelden van deze duurzame stijl in veel musea over de hele wereld zien.

Hoe was het leven in het Romeinse Rijk?

Hoe was het leven in het Romeinse Rijk?

Het leven in het Romeinse Rijk was een complexe en dynamische sociale omgeving. Terwijl sommige aspecten van het leven door de eeuwen heen constant bleven, evolueerden andere voortdurend als reactie op veranderende invloeden van zowel binnen als buiten het rijk.

De kern van de Romeinse samenleving bestond uit een duidelijke hiërarchie met specifieke rechten en plichten voor elke klasse. Hoewel politieke posities beperkt waren tot leden van de hogere klasse door geboorte of verwerving, hadden alle burgers een stem in het bestuur bij het kiezen van ambtenaren op verschillende niveaus of bij het uiten van hun mening via een referendum. Bovendien waren er duidelijke verschillen tussen sociale status, zoals verwachtingen en kansen op basis van geslacht, leeftijd, vaardigheden, rijkdom en familiebanden.

Bovendien beschouwden de Romeinen zichzelf als zeer beschaafde mensen met een goede smaak en esthetiek. Ze waren trots op hun artistieke prestaties in verschillende media, waaronder architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst en literatuur. Veel van wat we weten over het oude Rome komt niet alleen uit archieven, maar ook uit werken die tijdens deze verfijnde Gouden Eeuw zijn geproduceerd.

Ondanks deze tekenen van verfijning leefden de inwoners in een voortdurend veranderende wereld waar hun leven voortdurend werd verstoord door oorlog en onenigheid. Dit was het gevolg van machtsstrijd zowel binnen als buiten hun grenzen.

Niettemin kan er, dankzij blijvende innovaties zoals indrukwekkende openbare infrastructuur zoals wegen en aquaducten, gesteld worden dat het leven voor Romeinse burgers grote beloften van voordelen inhield, zelfs in moeilijke tijden. Ongeacht de dagelijkse realiteit is het echter duidelijk dat deze bewoners een actief leven leidden, gekenmerkt door een blijvende erfenis die vandaag de dag nog steeds zichtbaar is.

Slavernij in het Romeinse Rijk

Slavernij in het Romeinse Rijk

Voor velen van ons roept het woord ‘slavernij’ beelden op van Amerika en de Atlantische slavenhandel. Maar de slavernij beperkt zich niet tot de Amerikaanse geschiedenis; het is een mondiaal fenomeen met een lange en complexe geschiedenis. In dit gedeelte zullen we bekijken hoe de slavernij in Rome begon, hoe de levens van Romeinse slaven eruit zagen en hoe de slavernij afnam.

De oorsprong van de Romeinse slavernij

De eerste Romeinse slaven waren krijgsgevangenen – degenen die in de strijd gevangen werden genomen en als overwinningstrofeeën naar Rome werden teruggebracht. Naarmate Rome machtiger werd en nieuwe landen begon te veroveren, nam het aantal slaven toe. Dat gold ook voor het aantal manieren waarop iemand slaaf kon worden; slavenhandelaars kochten gevangenen uit invallen en oorlogen, terwijl ouders soms hun eigen kinderen als slaaf verkochten om schulden af ​​te betalen.

Eenmaal tot slaaf gemaakt, kan een persoon door de eigenaar worden vrijgelaten, of hij kan zijn vrijheid verdienen door hard te werken of goed gedrag. Slaven kochten inderdaad hun eigen vrijheid en wisten soms grote welvaart te bereiken, zoals Marcus Venerius Secundio in Pompeii.

Het leven van Romeinse slaven

Het leven van een Romeinse slaaf was verre van gemakkelijk. Ze werden van hun vrijheid beroofd en hadden geen wettelijke rechten; ze konden worden gekocht en verkocht, geslagen en mishandeld, en gedwongen om lange uren te werken zonder rust.

Slaven voerden allerlei taken uit in de Romeinse samenleving, van koken en schoonmaken tot landbouw en productie. Sommigen waren zeer bekwame ambachtslieden of leraren van rijke kinderen; anderen werkten in mijnen of werkten aan bouwprojecten zoals wegen en metselwerk.

Ondanks hun verschillende rollen werden alle slaven in de eerste plaats als eigendom beschouwd en als tweede als mensen.

Het einde van de Romeinse slavernij

Het einde van de Romeinse slavernij was een geleidelijk proces dat plaatsvond van grofweg de 1e tot de 5e eeuw na Christus. Het proces zou zijn versneld toen keizer Constantijn een edict uitvaardigde waarin alle slaven vrij werden verklaard.

Er zijn verschillende redenen waarom Constantijn deze beslissing heeft genomen, maar het is waarschijnlijk dat hij geïnspireerd werd door zijn christelijk geloof; Het christendom leert immers dat alle mensen gelijk zijn in Gods ogen.

Wat de motieven van Constantijn ook mogen zijn geweest, zijn edict markeerde een keerpunt in de geschiedenis – een keerpunt dat uiteindelijk zou leiden tot de afschaffing van de slavernij in de hele Romeinse wereld.

Wanneer was de val van het Romeinse Rijk?

Wanneer was de val van het Romeinse Rijk?

De val van het Romeinse Rijk vond plaats in het jaar 476, toen het Germaanse opperhoofd Odoacer de laatste Romeinse keizer, Romulus Augustus, afzette. De val daarentegen kan niet in één specifieke gebeurtenis worden samengevat, maar in een proces dat honderden jaren heeft geduurd – langer dan veel koninkrijken hebben bestaan.

Waarom werd het West-Romeinse Rijk verzwakt?

Het West-Romeinse Rijk werd op een aantal verschillende manieren verzwakt:

 • Overexpansie en hoge militaire uitgaven: De kern van deze achteruitgang was de overexpansie van het rijk en de toenemende militaire uitgaven. Terwijl ze zich uitbreidden, stuitten de Romeinen op weerstand van de barbaarse stammen die buiten hun grenzen woonden, waardoor hogere militaire uitgaven noodzakelijk waren om verdere invallen te voorkomen. Tegelijkertijd schoot de inflatie omhoog als gevolg van voortdurende oorlogvoering en corruptie bij de overheid, waardoor de economie verder onder druk kwam te staan ​​en het vermogen van Rome om zichzelf te verdedigen werd beperkt.
 • Corruptie: Ook problematisch was het gewelddadige machtsmisbruik door Romeinse functionarissen en keizers, die vaak provincies plunderden voor hun eigen persoonlijk gewin. Alles bij elkaar hebben deze factoren in grote mate bijgedragen aan de val van Rome in de 5e eeuw na Christus. Uiteindelijk maakte hun zwakte het voor buitenlandse indringers als Attila en Odoacer maar al te gemakkelijk om eindelijk een einde te maken aan het eens zo grote rijk.

Waarom viel het Oost-Romeinse Rijk?

Waarom viel het Oost-Romeinse Rijk?

De val van het Oost-Romeinse Rijk, met Constantinopel (ook wel Byzantium genoemd) als middelpunt, is door de jaren heen het onderwerp geweest van uitgebreide studie en debat onder historici. Hoewel er veel verschillende theorieën zijn over wat uiteindelijk tot de ondergang en ondergang ervan heeft geleid, bestaat er geen definitief antwoord.

Sommigen hebben betoogd dat factoren zoals militair conflict en politieke instabiliteit een belangrijke rol gespeeld, terwijl anderen erop hebben gewezen interne zwakheden in de structuur en het beheer van het rijk. Misschien wel de meest genoemde reden voor de val van Constantinopel was dat wel de aankomst van Mehmet II op het toneel. Mehmet leidde een campagne tegen Constantinopel die resulteerde in de verovering van de stad in 1453, waarmee een einde kwam aan meer dan duizend jaar Byzantijnse heerschappij in de regio.

Deze beslissende nederlaag bracht niet alleen politieke veranderingen op nationaal niveau met zich mee, maar ook culturele veranderingen die verstrekkende gevolgen hadden voor zowel Constantinopel als de hele regio. In die zin kan Mehmet II worden beschouwd als een van de sleutelfiguren die verantwoordelijk zijn voor de val van het Oost-Romeinse Rijk.

Is het Romeinse Rijk democratisch?

Is het Romeinse Rijk democratisch?

Er bestaat algemene overeenstemming onder historici dat het Romeinse Rijk geen democratische samenleving was. In plaats daarvan waren ze een oligarchie die de militaire dienst van haar burgers waardeerde boven hun politieke opvattingen.

Dit was duidelijk zichtbaar op alle niveaus van de Romeinse samenleving. Hoewel Romeinse burgers bijvoorbeeld het recht hadden om te stemmen en een ambt te bekleden, was dit recht grotendeels beperkt tot leden van de hogere klasse die aanzienlijke eigendommen bezaten en het zich konden veroorloven aanzienlijke middelen aan openbare dienstverlening te besteden.

Bovendien waren degenen die zich met politiek bezighielden onderworpen aan een rigide reeks wetten die afwijkende meningen en rebellie tegen het imperiale gezag streng bestraften. Over het geheel genomen is het duidelijk dat, hoewel sommige aspecten van Rome op het eerste gezicht misschien democratisch leken, het in wezen een oligarchische samenleving was die werd geregeerd door een kleine eliteklasse voor hun eigen voordeel.

Waarom was Rome een oligarchie?

Hoewel het Romeinse Rijk vaak wordt gezien als een monarchie geregeerd door een keizer, was dit niet altijd het geval. Veel historici zijn het er zelfs over eens dat het Romeinse Rijk vanaf het begin tot aan de val een oligarchie was. Er zijn verschillende zaken die hierop wijzen:

 • De gecentraliseerde structuur van de Romeinse regering zorgde daarvoor enorme macht aan een kleine groep eliteburgers en politici. Deze individuen waren bijvoorbeeld in staat sleutelposities te monopoliseren in zowel publieke als zakelijke ondernemingen, zoals militair leiderschap of belastinginning.
 • Bovendien konden ze dat de publieke opinie beïnvloeden door nieuwskanalen te controleren en informatie te manipuleren via propagandacampagnes.
 • Eindelijk deze elites manipuleerden de verkiezingen via titulaire kantoren om hun controle over het politieke systeem te behouden.

Al deze factoren hebben ertoe bijgedragen dat de staat geregeerd werd door een kleine minderheid in plaats van door één enkele koning of dictator. Het is dus duidelijk waarom veel historici het Romeinse Rijk eerder een oligarchie dan een monarchie of dictatuur noemen.

Was het Romeinse Rijk een dictatuur?

Was het Romeinse Rijk een dictatuur?

Velen hebben betoogd dat het Romeinse Rijk eigenlijk een dictatuur was – een sterk gecentraliseerde staat geregeerd door wrede leiders die hun onderdanen onderdrukten en elk aspect van hun leven controleerden.

Hoewel dit argument een kern van waarheid bevat, is het ook duidelijk dat de Romeinen pasten niet helemaal in het model van een traditionele dictatuur.

Hoewel er bijvoorbeeld duidelijk elementen van onderdrukking waren in de Romeinse overheersing (vooral met betrekking tot de slavernij), waren die er ook veel democratische kenmerken zoals vrije verkiezingen voor bepaalde ambten en regelmatige publieke discussies over belangrijke kwesties.

Bovendien was het rijk, ondanks zijn enorme omvang en machtsconcentratie in Rome zelf, ook verdeeld in een aantal kleinere regio’s en lokale autoriteiten hadden aanzienlijke macht over hun eigen zaken.

Dus hoewel het Romeinse Rijk naast zijn meer democratische aspecten duidelijk enkele dictatoriale kenmerken had, is het moeilijk om het te bestempelen als een zuivere dictatuur of een strikt autoritair regime. In plaats van het als het een of het ander te zien, kunnen we het eerder zien als ergens in het spectrum tussen deze twee uitersten.

Vrouwen in het Romeinse Rijk

Vrouwen in het Romeinse Rijk

Wat was de rol van vrouwen in het Romeinse Rijk? Dit is een vraag die door de jaren heen door veel historici, archeologen en niet in de laatste plaats door studenten is gesteld. Hoewel er nog steeds veel discussie over dit onderwerp bestaat, kan niet worden ontkend dat de rol van vrouwen in het oude Rome heel anders was dan die in de huidige samenleving. Hieronder zullen we enkele van de beperkingen bekijken die aan vrouwen in het oude Rome werden opgelegd en hoe ze manieren om deze te omzeilen vonden.

 1. Vrouwen in het oude Rome mochten geen eigendommen of geld bezitten.
 2. Ze mochten ook geen baan buitenshuis hebben.
 3. Vrouwen mochten niet stemmen of deelnemen aan de politiek.
 4. Sommige vrouwen vonden echter manieren om deze beperkingen te omzeilen. Veel rijke vrouwen leenden bijvoorbeeld geld aan mannen en rekenden vervolgens rente over de lening.
 5. Sommige vrouwen werden ook bedrijfseigenaar, ondanks het feit dat het technisch gezien tegen de wet was om dit te doen.
 6. En hoewel ze geen openbaar ambt mochten bekleden, konden sommige vrouwen invloed uitoefenen op de Romeinse politiek door adviseurs te worden van hun echtgenoten of vaders die aan de politiek deelnamen.

Hoewel de rol van vrouwen in het Romeinse Rijk heel anders was dan vandaag de dag, is het duidelijk dat zij nog steeds manieren vonden om invloed uit te oefenen en hun stem te laten horen, ondanks de vele beperkingen die hen werden opgelegd. Door hun vindingrijkheid en vastberadenheid waren Romeinse vrouwen in staat hun eigen kansen te creëren en een aanzienlijke impact te hebben op de Romeinse samenleving als geheel.

Bronnen over het Romeinse Rijk

Er is beperkt bronmateriaal voor het Romeinse Rijk dat nog steeds bestaat. Veel te veel geschriften, perkamenten en andere bronnen zijn verloren gegaan door oorlogen, het verbranden van bibliotheken en de tand des tijds. We hebben echter wel enkele Romeinse bronnen waar historici vandaag de dag nog steeds op vertrouwen:

1. Livius’s “Sinds de stichting van de Stad”

Livius’ Ab urbe condita is een van de belangrijkste bronnen over de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Het werk bestrijkt de periode vanaf de stichting van Rome in 753 voor Christus tot Livius’ eigen tijd in de 1e eeuw na Christus. Hoewel een groot deel van het werk gebaseerd is op legenden en mythen, biedt het een belangrijk perspectief op de vroege Romeinse geschiedenis.

2. Julius Caesars “Gallische Oorlog”

Julius Caesars “Gallische Oorlog” is een verslag van zijn militaire campagnes in Gallië van 58-52 v.Chr. Het werk bevat verslagen uit de eerste hand van de veldslagen van Caesar, evenals een gedetailleerde beschrijving van de Gallische samenleving en cultuur. “De Gallische Oorlog” is een belangrijke bron voor het begrijpen van de Romeinse verovering van Gallië.

3. Vergilius’ “Aeneis”

Vergilius’ “Aeneis” is een episch gedicht dat het verhaal vertelt van Aeneas, een Trojaanse prins die de stad Troje ontvluchtte nadat deze door de Grieken was gevallen. Aeneas begaf zich uiteindelijk naar Italië, waar hij de stad Rome stichtte. De “Aeneis” biedt een belangrijk mythisch oorsprongsverhaal voor Rome.

4. Tacitus’ “Annalen”

Tacitus’ “Annalen” is een geschiedenis van het Romeinse Rijk van 14-68 n.Chr. Het werk beslaat de regeringsperiode van de keizers Tiberius, Claudius, Nero en Vespasianus. Tacitus was in deze periode senator en zijn werk biedt een belangrijk inside-perspectief op de imperiale politiek en het hofleven in deze periode.

5. Suetonius’ “De twaalf Caesars”

Suetonius’ “De twaalf Caesars” is een biografisch werk over het leven van Julius Caesar en de elf keizers die hem opvolgden. Het werk biedt waardevol inzicht in de persoonlijkheden en regeringen van deze heersers.

6. Plutarchus’ “Parallelle levens”

Plutarchus “Parallelle levens” is een reeks biografieën waarin beroemde Grieken en Romeinen worden vergeleken die vergelijkbare levens of prestaties hadden. Het werk omvat onder meer biografieën van Julius Caesar en Alexander de Grote. Het werk van Plutarchus biedt waardevol inzicht in zowel de Griekse als de Romeinse cultuur en samenleving.

Afbeeldingen uit het Romeinse Rijk

Er zijn veel afbeeldingen van het Romeinse Rijk, Romeinse keizers en Romeinse ruïnes. Of u nu op zoek bent naar beroemde schilderijen, museumafbeeldingen of andere illustraties, hier vindt u een verzameling afbeeldingen uit het Romeinse Rijk. Ze zijn allemaal auteursrechtelijk beschermd, dus u kunt ze gerust gebruiken in uw creatieve projecten en presentaties.

Afbeeldingen uit het Romeinse Rijk

Giovanni Paolo Panini: Denkbeeldige galerij in Rome.

Historische kaart van het oude Rome in de eerste eeuw voor Christus. Gepubliceerd in Italië in 1570.

Pablo Salinas: Romeinse feesten in het Colosseum. Geschilderd in het eerste decennium van de 20e eeuw.

Lorenzo A. Castro: De slag bij Actium. Gepubliceerd 1672.

Romeinse-rijk.nl is ook beschikbaar in de volgende talen: