Mars god van oorlog en landbouw: Overzicht

Mars god van oorlog en landbouw: Overzicht en betekenis

Een van de meest populaire figuren uit de Romeinse mythologie is Mars god van de oorlog. Mars is de zoon van Jupiter en Juno en wordt door de eeuwen heen in de Romeinse cultuur alom vereerd. Hoewel hij voornamelijk wordt toegeschreven aan oorlogsvoering, staat hij ook bekend als de god van de landbouw, en het is bekend dat hij voornamelijk werd aanbeden door zowel het Romeinse leger als de boeren van het land vanwege zijn bevoegdheden als beschermer.

In feite werden aan hem opgedragen festivals ook gevierd tijdens de maand maart, waarvan wordt aangenomen dat deze naar hem is vernoemd, evenals de maand oktober, waarvan wordt aangenomen dat dit de tijd is die wordt gekenmerkt door het begin en het einde van de militaire campagnes. en landbouwactiviteiten in de regio op dat moment.

Griekse tegenhanger van de Mars god

Hoewel de god van Mars degene is die wordt aanbeden in de Romeinse mythologie, heeft hij een Griekse tegenhanger, Ares, van wie bekend is dat hij een negatieve symboliek en een negatief imago heeft. Daarom is Ares het onderwerp van minachting onder het Griekse geloofssysteem.

Mars daarentegen wordt gezien als de beschermer van het Romeinse volk en de natie Rome, en daarom wordt hij als een held beschouwd. Hoewel de Mars-god over het algemeen in een positief daglicht wordt gezien, zijn er enkele versies waarin hij wordt gemarkeerd vanwege zijn woeste aard. Deze verbinding werd tot stand gebracht door de relatie van Mars met de bossen.

Tempel van Mars Ultor

Een van de prominente oude tempels van de Mars god bevindt zich op Campus Martius, bekend als het terrein voor Romeinse militaire training en oefeningen. Het is bekend dat deze tempel door de legendarische koning Numa Pompilius aan Mars is gewijd. Hoewel er echter maar twee vroege tempels voor Mars waren, bracht keizer Augustus hem meer bekendheid en veranderde zijn aanbidding in een grotere aangelegenheid.

Onder Augustus werd Mars bekend als Mars Ultor of Mars the Avenger, en werd hij Caesars eigen privévoogd en wreker. Deze interpretatie maakte zijn aanbidding door het Romeinse leger nog belangrijker en overtrof soms zelfs Jupiter.

Mars god van de landbouw

Onze afgebeelde godheid was niet alleen de god van de oorlog, maar stond ook bekend als de Mars god van de landbouw. Hij had de macht om omstandigheden te creëren waarin gewassen konden groeien en bloeien, en natuurlijke krachten afweerden die anders schade aan gewassen of de bodem konden veroorzaken en de voedselproductie konden belemmeren. Deze vermogens hebben tot de conclusie geleid dat mannelijkheid en deugd karakteristieke kenmerken waren van deze Romeinse god.

Mars is ook een prominente figuur in de Romeinse mythologie omdat hij de vader is van Romulus en Remus, de legendarische grondleggers van Rome. Als dat niet zorgt voor een sterke inleiding tot een oorsprongsverhaal, dan weet ik niet wat dat zou doen!

Er zijn talloze verhalen over Mars, maar verschillende verslagen brengen verschillende kenmerken en genealogische feiten over deze Romeinse godheid naar voren. Hoewel sommige details in elke iteratie kunnen verschillen, blijft de gemeenschappelijke factor echter dat de Mars god op grote schaal werd en nog steeds wordt aanbeden als de beschermer van Rome.

Last Updated on 8. november 2023 by Frode Osen