Romulus en Remus: Verhaal en wolf

Romulus en Remus: Verhaal en wolf

Romulus en Remus zijn twee van de beroemdste namen in de Romeinse geschiedenis, aangezien zij de ware grondleggers van Rome zouden zijn. In dit bericht gaan we dieper in op de legende en geschiedenis achter deze tweelingbroers.

De legende van Romulus en Remus

De legende van Romulus en Remus

De legende en het verhaal van Romulus en Remus begint bij hun moeder, Rhea Silvia. Ze is de dochter van Numitor, de koning van de stad Alba Longa in Midden-Italië. Numitor heeft een broer, Amulius, die, na levenslange jaloezie op het bewind van zijn broer, Numitor met geweld afzet.

Amulius dwingt Rhea vervolgens om Vestaalse Maagd te worden (en daarom kuis te moeten zijn), om te voorkomen dat ze rechtmatige troonopvolgers ter wereld brengt die een stok in zijn wielen kunnen steken. Rhea bevalt van twee jongens, Romulus en Remus. En wie is de vader? Niemand minder dan een van de beroemdste goden van het Romeinse Rijk.

Wat was de naam van de god die de vader was van Romulus en Remus en wat voor soort god was hij?

Wat was de naam van de god die de vader was van Romulus en Remus en wat voor soort god was hij?

De Romeinse god die Romulus en Remus verwekte, heette Mars. Hij was de god van de oorlog en zijn symbolen waren de speer en het schild. Er wordt gezegd dat hij is geboren uit de vereniging van Jupiter, de koning van de goden, en Juno, de godin van het huwelijk.

Als god van de oorlog werd Mars geassocieerd met bloedvergieten en geweld. Hij werd echter ook gezien als een beschermer van de landbouw en een bewaker van de vrede. In veel opzichten belichaamde hij het Romeinse ideaal van een sterke en moedige leider. Het is dan ook geen wonder dat hij werd vereerd als de vader van Romulus en Remus, twee van de belangrijkste figuren uit de Romeinse geschiedenis.

De oom van Romulus en Remus probeert hen te vermoorden

Bij de geboorte van de tweeling geeft hun oom Amulius opdracht hen te verdrinken in de rivier de Tiber, maar de trog waarin ze worden geplaatst drijft veilig naar beneden totdat deze stopt aan de oevers van het toekomstige Rome. De tweeling wordt hier gevonden door een wolvin, die ze zowel borstvoeding geeft als opvoedt totdat ze worden gevonden door de herder Faustulus. Faustulus en zijn vrouw zorgen vervolgens voor de tweeling totdat ze oud genoeg zijn om voor zichzelf te zorgen.

Romulus en Remus worden uiteindelijk de leiders van een bende avontuurlijke jongeren voordat ze Amulius vermoorden, hun grootvader Numitor op de troon herstellen en een stad vinden op de plaats waar ze waren gered. De stad heeft nog geen naam.

Remus en Romulus krijgen een gewelddadige ruzie

Remus en Romulus krijgen een gewelddadige ruzie

Romulus en Remus zijn het oneens over de bouw van een stadsmuur; de eerste wil het, de tweede niet. Romulus bouwt de stadsmuur en Remus springt er spottend overheen om te laten zien hoe weinig bescherming deze biedt. In een vlaag van woede vermoordt Romulus zijn broer. Romulus consolideert zijn macht en de stad wordt naar hem vernoemd en neemt de naam Rome aan. Romulus wordt daarom beschouwd als de ware stichter van Rome.

De Sabijnen

De Sabijnen

Om de bevolking van de stad te vergroten, biedt Romulus asiel aan vluchtelingen en ballingen. De stad daarentegen heeft een tekort aan vrouwen, dus regelt hij een ontvoering op hoog niveau, waarbij hij de naburige stam Sabines uitnodigt voor een festival en alle alleenstaande Romeinse mannen vertelt elk één vrouw te ontvoeren.

Ondanks aanvankelijke afkeer en weerstand, trouwen de Sabijnse vrouwen met de Romeinen, waardoor hun stam er niet in slaagt Rome te belegeren en aan te vallen. Romulus tekent vervolgens een verdrag, waarbij de Sabijnse koning Titus Tatius zijn medeheerser van de stad wordt. Titus sterft korte tijd later en Romulus wordt weer de enige koning.

Romulus regeert lange tijd voordat hij op mysterieuze wijze verdwijnt in een storm en sterft. De Romeinen zien dit als een teken dat hij verheven is om een ​​god te worden, en aanbidden hem vervolgens als de god Quirinus.

Welke rol speelt Romulus in de geschiedenis van Rome?

Welke rol speelt Romulus in de geschiedenis van Rome?

Als stichter van Rome had Romulus een diepgaande invloed op de geschiedenis van de stad. Volgens de legende bleef Romulus bouwen op de Palatijn nadat hij zijn broer Remus had vermoord. Er wordt gezegd dat hij Rome naar de stad Troje heeft gemodelleerd en deze heeft gevuld met slaven en verschoppelingen.

Romulus speelde ook een belangrijke rol in de regering van Rome. Hij richtte de Senaat op en voerde wetten in die alles regelden, van eigendomsrechten tot het huwelijk. Als de eerste koning van Rome schiep hij een precedent voor de opeenvolging van heersers die de stad nog eeuwenlang zouden regeren.

In veel opzichten kan Romulus worden gezien als de vader van Rome, en zijn impact op de stad is nog steeds voelbaar, bijvoorbeeld door de vele beelden van de wolvin en de tweeling, of de dramatiseringen van het verhaal van Romulus en Remus. .

Wie stichtte Rome?

Maar waren het werkelijk Romulus en Remus die Rome stichtten? Het antwoord is, simpel gezegd: dat het niet met zekerheid wordt bevestigd. De oorsprongsmythe van Rome ontstond hoogstwaarschijnlijk in de vierde eeuw voor Christus, en er kan niet worden bewezen dat Romulus noch Remus hebben bestaan. Ook de stadsnaam “Rome” werd waarschijnlijk pas lang na de vermeende stichting in 753 v.Chr. bevestigd.

Zelfs de Capitolijnse wolvin, een van de beroemdste beelden van de moederwolf die de tweeling Romulus en Remus zou hebben grootgebracht, wordt verondersteld te zijn gemaakt in de vroege Republiek, rond het einde van de 6e of het begin van de 5e eeuw voor Christus. De zogende tweeling werd in de 16e eeuw toegevoegd.

Hoewel de legende van Romulus en Remus misschien niet waar is, vertelt deze ons nog steeds veel over de poging van de Romeinen om een ​​oorsprongsmythe te creëren die Rome verheerlijkte als de uitverkoren stad om de wereldorde vooruit te leiden. Romulus en Remus zijn misschien niet echt, maar voor de Romeinen waren ze dat wel.

Bronnen

  1. “Romulus and Remus.” Encyclopedia Britannica. Bezocht 26.11.2021.
  2. Voor een dramatisering van de legende van Romulus en Remus, zie de serie Romulus.

Fictief dagboekaantekening van Romulus

Hieronder vindt u een poging om een ​​fictief dagboekaantekening van Romulus te schrijven, met als doel zijn karakter en geschiedenis tot leven te laten komen. Genieten!

Datum: 21 april 753 v.Chr

Lief Dagboek,

Vandaag was een gedenkwaardige dag voor ons volk, de dag waarop we de basis legden voor onze stad, Rome. Het voelt surrealistisch aan, als een droom die wortel heeft geschoten in de vruchtbare grond van het lot. Ik, Romulus, de zoon van Mars, sta aan het roer van deze grootse onderneming, en met elke dag die voorbijgaat, voel ik het gewicht van de verantwoordelijkheid op mijn schouders groeien.

Vanmorgen, toen de eerste zonnestralen door de mistige Tiber drongen, verzamelde ik de mannen op de toekomstige plek van onze stad. Hun gezichten waren een mix van verwachting en hoop, net als die van mij. Terwijl de vogels in de verte zongen, hief ik de ploeg om de contouren van onze heilige stad te markeren. De ploeg boorde zich diep in de aarde en ik voelde hoe de geesten van onze voorouders over ons waakte en onze inspanningen zegende.

We hebben een witte stier aan Jupiter geofferd, op zoek naar zijn gunst en bescherming voor ons nieuwe huis. Het knetteren van de vlammen, de geur van brandoffers en de gebeden van ons volk vulden de lucht. Het was een moment van eenheid, van een gedeeld doel, alsof de goden zelf onze handen leidden.

De dag was echter niet zonder uitdagingen. Mijn tweelingbroer Remus, altijd de impulsieve, was verwikkeld in een speels geschil over de hoogte van de stadsmuren. De gemoederen laaiden op en onze broederlijke band stond gespannen. Ik hoop dat onze verschillen op termijn zullen dienen om onze stad te versterken in plaats van ons te verdelen.

Terwijl de zon onder de horizon zakte, feestten en vierden we feest, terwijl ons gelach en onze liederen door de vallei galmden. De toekomst van Rome voelt onzeker, maar op dit moment koesteren we ons in de belofte van wat gaat komen. Ik vraag me af wat de toekomst in petto heeft voor onze geliefde stad en haar inwoners.

Ik vind troost in de wetenschap dat we samen aan een geweldige reis zijn begonnen, waarbij we ons lot hebben bepaald in de ruige wildernis die ons omringt. Morgen zullen we doorgaan met bouwen en de stenen leggen die onze toekomst vorm zullen geven. Rome, mijn droom, mijn nalatenschap, is nu meer dan alleen een idee; het begint wortel te schieten in de aarde onder onze voeten.

Met hoop en vastberadenheid,
Romulus

Last Updated on 29. oktober 2023 by Frode Osen